Welkom bij Basisschool de Ark!

Ons onderwijs is erop gericht het maximaal mogelijke uit uw kind te halen binnen de mogelijkheden die het heeft. Deze missie hebben wij vertaald in ons motto:
"De buurtschool waar ieder kind tot groei komt" 
Het is de leidraad voor onze onderwijsplannen.

Wij koppelen onderwijsinhoud aan creatieve werkvormen.

Goede veilige sfeer op school

Ontwikkelen en leren verlopen optimaler in een omgeving waar het kind graag verblijft en zich veilig voelt.

Leerlingen ervaren op De Ark een prettige en veilige sfeer. Leerlingen uit verschillende groepsniveaus gaan plezierig en respectvol met elkaar om. De school organiseert ook regelmatig activiteiten waarbij de leerlingen samen optrekken.

Meer over onze school

Sinds dit jaar is de Day a Week School onderdeel van onze school

Day a Week School biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen die uitblinken qua leerprestaties en denkstrategieën en behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat het reguliere onderwijs hen kan bieden.

Lees meer