Algemene informatie groep 8

Hieronder vindt u een link naar de algemene informatie voor groep 8. Dit gaat over de vakken en methodes, regels en afspraken, huiswerk en klassenouders. De informatie m.b.t. advies, schoolkeuze, aanmelding en eindtoets krijgt u op en speciale informatieavond. De datum voor deze avond is nog niet bekend, aangezien het tijdpad nog niet binnen is.

Vakkenbeschrijving groep 8

Start schooljaar

Maandag 4 september zijn we gestart met het nieuwe schooljaar. Dit jaar willen we de ouders meer op de hoogte houden van huiswerk/toetsen en activiteiten middels de website en groepspagina’s. De bedoeling is dat ouders zo snel kunnen checken of hun kind alle activiteiten en het te maken/leren huiswerk ook goed opgeschreven heeft in de agenda

Verder is het de bedoeling voor taal, rekenen en w.o. documenten online te zetten. Dit omdat een aantal kinderen deze kaarten niet gebruiken en zo het enorme kopieerwerk tegen te gaan.

 

Taalactief instapkaarten

 

–> Taal actief 4 Instapkaarten Taal verkennen Groep 8

–> Taal actief 4 Instapkaarten Spelling Groep 8

–> Taal actief 4 Instapkaarten Woordenschat Groep 8

Naut

Naut groep 8 thema 6

Naut groep 8 thema 7

Naut groep 8 thema 8

Naut groep 8 thema 9

Naut groep 8 thema 10

 

Meander

Meander groep 8 thema 6

Meander groep 8 thema 7

Meander groep 8 thema 8

Meander groep 8 thema 9

Meander groep 8 thema 10

 

Brandaan

 

Brandaan groep 8 thema 6

Brandaan groep 8 thema 7

Brandaan groep 8 thema 8

Brandaan groep 8 thema 9

Brandaan groep 8 thema 10  

 

Doelen van de week:

Week 38

Rekenen:

Breuken aftrekken met ongelijke noemers

Breuken met ongelijke noemers optellen

Gemengde breuken met ongelijke noemers optellen

Gemengde breuken met ongelijke noemers aftrekken

Vermenigvuldigen van twee breuken

Vermenigvuldigen van een breuk met een heel getal

Taal:

Woordenschat:

Spelling:

Doelen van de week:

Week 39

 

Oefenen voor de toets!

 

Taal Blok 1

(klik op het plaatje)

Spelling Blok 1

(klik op het plaatje)

Themawoorden

(klik op het plaatje)

Rekenposter blok 1

(klik op het plaatje)

 

Cijferend vermenigvuldigen

Omtrek

lengtematen omrekenen

Oppervlaktematen omrekenen

Wat is inhoud?

Inhoudsmaten omrekenen

kommagetallen aftrekken

Aftrekken met een geheel en een kommagetal

 

Rekenposter blok 2

(klik op het plaatje)

 

 

 

 

Spelling thema 2

woordpakketten en uitleg werkwoordspelling

boekbespreking

 

Take it easy samenvattingen

(klik op het plaatje)

 

Take it easy unit 1

 

Take it easy unit 1 toetsTake-it-easy-groep-8-Unit-1-5

 

 

Spelling thema 3:

 

Rekenposter blok 3

Leerlijnen blok 3 rekenen

 

 

 

Oefenen voor de cito M8

https://oefensite.rendierhof.nl/online/cito/

 

https://leestrainer.nl/Spelling/bovenbouw.htm

Cito oefenen 1

Cito oefenen 2

Eindtoets rekenen

Cito oefenen per onderdeel

Extra sommen bij de leestrainer

Spelling werkwoorden oefenen:

 

 

Taal thema 3

 

https://de-ark.net/wp-content/uploads/2019/01/oefenbladen-taal-gr.8-thema-3.pdf

https://de-ark.net/wp-content/uploads/2019/01/Themawoorden-taal-3.pdf

 

Woordenschat thema 3

 

Rekenposter blok 4 rekenen

Verhoudingen

Het metriekstelsel

Delen met kommagetallen

Delen met breuken

Woordpakket thema 4 spelling

Oefenbladen spelling thema 4

uitleg werkwoordspelling thema 4

oefenen met woordpakket thema 4 spelling

Oefenbladen taal thema 4

Woordenschat taal thema 4

 

 

 

Spelling thema 5 oefenbladen

Spelling thema woordpakket

Taal thema 5 oefenbladen

Taal woordpakket thema 5