Welkom bij de groepspagina van

Huiswerk na de vakantie…

In de eerste week na de vakantie hebben de kinderen voor elke dag nog een begrijpend leesopdracht staan. Deze staan in een dun huiswerkboekje, afgelopen woensdag meegegeven. Met zicht op de lvs-toetsen in de week van 15 januari en twee weken heerlijke vakantie, is het wel belangrijk dat ze met name dit vak nog even oefenen. De overige opdrachten in het huiswerkboekje mogen gemaakt worden als extra oefening, maar zijn geen verplichting.

Natuurlijk een fijne vakantie gewenst!

Toetsen en planning

Deze week maken de kinderen een complete proef-cito-toets. De tweede week na de kerstvakantie worden de M8-toetsen gemaakt, zoals dat in elke groep het geval is. Dit zijn de laatste toetsen die meetellen voor het advies. Het is dan ook van belang dat uw kind die week aanwezig is!

De Cito-toets is pas in april, na de gegeven adviezen en schoolkeuze.

Sinterklaas

Bij deze een foto indruk van de surprise-ochtend in groep 8. War een prachtige knutselverrassingen en een indrukwekkende gedichten hebben we gehoord! Ondertussen natuurlijk lekker gesnoept van de pepernoten!Na het opruimen was er nog tijd genoeg voor het spelen van kringspelletjes, waarvan ‘Petrus en Paulus’ toch wel echt favoriet is!

Kinderboekenweek, Naut en tekenen

De afgelopen weken zijn de kinderen van groep 8 hard bezig geweest met het ontwerpen en maken van een robot met specifieke functies. Dit was de eerste uitdaging van Naut, onze nieuwe natuur- en techniekmethode. Zo zijn er onder andere een schoonmaakrobot, een hond-uitlaat-robot en een huiswerk-hulp-robot ontworpen. De resultaten staan tentoongesteld op onze multi-functionele tribunetrap. Tijdens tekenen hebben de kinderen zichzelf getekend met handen en voeten op ware grootte. De rest van het lijf werd op de achtergrond geplaatst om een diepte effect te krijgen.

De afgelopen week is het kinderboekenweek-thema binnen verschillende vakgebieden teruggekomen. Zo heeft een aantal leerlingen de rest van de klas het dansje van ‘gruwelijk, eng’ geleerd, hebben we naar muziekstukken als Danse Macabre en Peer Gynt geluisterd en daarmee gewerkt, maken we een spannende-verhalen-boek van de klas en hebben we geluisterd en actief nagedacht over het verloop van het boek ‘Kattensoep’.

Algemene informatie groep 8

Hieronder vindt u een link naar de algemene informatie voor groep 8. Dit gaat over de vakken en methodes, regels en afspraken, huiswerk en klassenouders. De informatie m.b.t. advies, schoolkeuze, aanmelding en eindtoets krijgt u op en speciale informatieavond. De datum voor deze avond is nog niet bekend, aangezien het tijdpad nog niet binnen is.

Vakkenbeschrijving groep 8

 

Boekbespreking

Vandaag hebben alle kinderen een datum opgekregen voor hun boekbespreking. Als het goed is staat deze in de agenda van uw kind. Onder de agenda op deze pagina vindt u ook het document met de eisen. Maandag krijgt uw kind hetzelfde blad mee en wordt het natuurlijk eerst op school besproken.

Kalenderbladen en ik-boekjes

Vandaag hebben alle kinderen hun kalenderblad afgemaakt. Wat een feest was het om onder school even op ‘snapchat’ te mogen en zo een prachtige foto voor dit schooljaar te creëren! De resultaten zijn superleuk, zie de foto hieronder! Ook zijn de kinderen voorlopig klaar met hun ik-boekjes volgens de Vreedzame School. Volgende week zal er met elk kind een kort gesprekje gevoerd worden n.a.v dit boekje.

Start schooljaar

Dinsdag 5 september start het nieuwe schooljaar. Dit jaar willen we de ouders meer op de hoogte houden van huiswerk/toetsen en activiteiten middels de website en groepspagina’s. Om meteen al goed te starten hieronder (in experimentele fase..) een online gelinkte website via google-agenda. De bedoeling is dat ouders zo snel kunnen checken of hun kind alle activiteiten en het te maken/leren huiswerk ook goed opgeschreven heeft in de agenda. Graag hoor ik terug of deze vorm werkt en of er op- of aanmerkingen hierop zijn. Om het snel te zien of er nog iets nieuws op de pagina staat, zullen die items steeds bovenaan gezet worden. Voor de download-links wordt dat dus even ‘omlaag scrollen’.

Kalender groep 8 2017-2018

oktober inhoud huiswerkboekje

http://deark8.yurls.net/nl/page/

boekbespreking

Verder is het de bedoeling voor taal, rekenen en w.o. documenten online te zetten. Dit omdat een aantal kinderen deze kaarten niet gebruiken en zo het enorme kopieerwerk tegen te gaan.

 

Taalactief instapkaarten

 

–> Taal actief 4 Instapkaarten Taal verkennen Groep 8

–> Taal actief 4 Instapkaarten Spelling Groep 8

–> Taal actief 4 Instapkaarten Woordenschat Groep 8

 

Taalactief instructievideo’s –>

 

Naut

Naut groep 8 thema 6

Naut groep 8 thema 7

Naut groep 8 thema 8

Naut groep 8 thema 9

Naut groep 8 thema 10

 

Meander

Meander groep 8 thema 6

Meander groep 8 thema 7

Meander groep 8 thema 8

Meander groep 8 thema 9

Meander groep 8 thema 10

 

Brandaan

Brandaan groep 8 thema 6

Brandaan groep 8 thema 7

Brandaan groep 8 thema 8

Brandaan groep 8 thema 9

Brandaan groep 8 thema 10