Mediatoren en diploma

Een belangrijk onderdeel van de Vreedzame school is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten.

Er zijn 6 kinderen die opgeleid zijn als mediator. Deze kinderen nemen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten op het schoolplein.