De buurtschool waar ieder kind tot groei komt

Ons onderwijs is erop gericht het maximaal mogelijke uit uw kind te halen binnen de mogelijkheden die het heeft. Deze missie hebben wij vertaald in ons motto: “De buurtschool waar ieder kind tot groei komt”. Het is onze missie en de leidraad voor onze onderwijsplannen.

Vreedzame school

Wij zijn als school een Vreedzame School. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Lees verder…

Overig