Ons onderwijs is erop gericht het maximaal mogelijke uit uw kind te halen binnen de mogelijkheden die het heeft. Deze missie hebben wij vertaald in ons motto: "De buurtschool waar ieder kind tot groei komt". Het is de leidraad voor onze onderwijsplannen.

Wij zijn als school een Vreedzame School.

Wat is De Vreedzame School?

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Onderdelen van De Vreedzame School
Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie. Het hele team heeft teamtrainingen gevolgd waar het bijbehorende leerkrachtgedrag centraal staat. In de eerste periode staan de gouden weken van de lessenserie ingepland voor de groepsvorming en in de periode daarna krijgt leerlingmediatie vorm. Daarnaast komen thema’s aan de orde als: sociale veiligheid, omgaan met (ongewenst) gedrag, ouderbetrokkenheid en de Groepsvergadering  (het democratisch hart in klas en school waar leerlingen een stem hebben, en mogen meepraten over zaken die hen aangaan).

Diverse documenten kunt u hieronder downloaden