Onze school heeft een pestprotocol. Hieronder vindt u de link naar het document.
Dit schooljaar 2016 – 2017 hebben we als een van de schoolontwikkelpunten : het werken met de methode Vreedzame School

In grote lijnen zijn we tevreden over veiligheid, voorkoming van pestgedrag en het oplossen van onderlinge conflicten. We blijven er aan werken om dit nog verder te verbeteren.

 

Klik hier voor het  pestprotocol