Schooltijden

De groepen hebben elke ochtend een zogeheten inloopkwartier van: 08.15 uur tot 08.30 uur.
Ouders kunnen hun kind rustig in de klas brengen en indien nodig de leerkracht even iets meedelen.

Voor alle groepen zijn de schooltijden:
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
08.30 uur tot 12.00 uur
13.00 uur tot 15.00 uur
en op woensdag:
08.30 uur tot 12.15 uur

?Let op: Afwezigheid dient om 08.15 uur telefonisch gemeld te worden.

Met ouders van kinderen die regelmatig te laat komen, zal contact worden opgenomen.