• We werken met Vreedzame School als middel om een goed pedagogisch klimaat te creëren
  • We hebben kleine groepen op onze buurtschool, veel aandacht voor individuele kinderen
  • De groepen 5 tot en met 8 werken met chromebooks
  • Vakleerkracht gym en muziek voor alle groepen
  • Verrijkingsgroepen en Day a Weekschool
  • Een kleine brede school met Voorschool De Ark en BSO Tante Cato inpandig
  • Naast cognitieve vakken ook aandacht voor creatieve ontwikkeling, o.a. door Ark-theaters