De Stichting Vrienden van de Ark is opgezet voor ouders die willen bijspringen bij de Ark, daar waar de mogelijkheden van deze school begrensd zijn.
Uiteraard was er altijd al een mogelijkheid om direct aan de school te doneren, maar dan was er het eventuele gevaar van een bestuurlijke of financiële verstrengeling met de reguliere middelen. Om dit te voorkomen is deze onafhankelijke Stichting opgericht.

Vanuit de Stichting kunnen wij:

  • Schoolprojecten ondersteunen;
  • Bijdragen aan invulling van voorstellen vanuit het team, gericht op de leerlingen;
  • Culturele activiteiten ontplooien en ontwikkelen.

Eén keer per jaar is er een openbare vergadering waarin verantwoording wordt afgelegd voor de afgelopen periode.

Wanneer u de Ark een warm hart toedraagt kunt u een bijdrage storten op rekening NL70INGB0006084152, ten name van Stichting Vrienden van de Ark.
Als bestuur van de Stichting zien we er op toe dat de gelden echt alleen voor de kinderen besteed worden.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Vrienden van de Ark