Een voorschool is een peuteropvang waar extra nadruk ligt op de ontwikkeling van kinderen. Een voorschool werkt met een extra leidster per groep. Alle leidsters hebben een extra opleiding gevolgd, waardoor ze kinderen beter kunnen stimuleren en ondersteunen op het gebied van bijvoorbeeld taal en sociale vaardigheden.

Het programma dat op voorscholen wordt aangeboden sluit direct aan op het programma  in groep 1 en 2 van de basisschool waar de voorschool aan verbonden is.

Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van taal, sociale en motorische ontwikkeling, kunnen vier dagdelen per week terecht op een voorschool. Andere kinderen kunnen twee dagdelen per week naar  de voorschool.

Bekijk de website van Voorschool De Ark